fotogalerie fotogalerie fotogalerie
 

Zápis do 1. třídy

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 proběhne bez přítomnosti dětí ve škole.

Oznamujeme rodičům, že zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 se bude konat bez přítomnosti dětí ve škole. Škola bude přijímat žádosti od 13. 4. 2020 do 15. 4. 2020. Dokumenty lze do školy doručit těmito způsoby: 

1.     E-mailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail s naskenovanou žádostí)

2.     Poštou

3.     Vhozením do poštovní schránky na budově školy

Rodiče jsou povinni přihlásit své dítě k povinné školní docházce.

Žádost o přijetí, či o odklad musí podat zákonní zástupci dětí  narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014, popřípadě těch dětí, které měly odloženou povinnou školní docházku k 1. 9. 2019. Pokud uvažujete pro své dítě o odkladu školní docházky, je třeba k žádosti o odklad doložit doporučení školského poradenského zařízení a doporučení pediatra nebo odborného lékaře. V případě, že tato doporučení nebudete mít, podáte pouze žádost o odklad a doporučení doložíte později.

Žádosti a dotazník lze stáhnout na webových stránkách školy https://www.zskamenicky.cz/cs/ke-stazeni, nebo si potřebné dokumenty rodiče mohou vyzvednout v budově mateřské školy, vždy v čase 8:00 - 12:00 hodin. 

Kritéria pro přijetí žáka ke školní docházce

1.      Žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu  (kritérium č. 1)

2.      Žáci s místem trvalého pobytu v jiném školském obvodu, kteří již mají na škole sourozence  (kritérium č. 2)

3.       Ostatní žáci (kritérium č. 3)

Všechny potřebné dokumenty obdržíte u zápisu, případně si je můžete stáhnout na našich webových stránkách www.zskamenicky.cz pod odkazem ke stažení.