fotogalerie fotogalerie fotogalerie
 

Územní plánování

Novy uzemni plan Kamenicky

Dokumenty pro nový územní plán obce Kameničky

Územní plán Kameničky - textová část 3 773 kB
Výkres základního členění území 3 893 kB
Koordinační výkres 6 182 kB
Výkres koncepce technické infrastruktury 3 974 kB
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 5 335 kB
Výkres širších vztahů 4 366 kB
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 3 540 kB
Výkres základního členění území 3 893 kB