fotogalerie fotogalerie fotogalerie
 

Územní plánování

Novy uzemni plan Kamenicky

Územní plán obce Kameničky - změna č.1

Hlavní výkres
Koordinační výkres
Výkres koncepce technické infrastruktury
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - výřez
Výkres základního členění území
Zč_1 ÚP Kameničky text_UN