fotogalerie fotogalerie fotogalerie
 

Ukládání odpadů do velkoobjemových kontejnerů

 

V rámci sběru a třídění odpadů jsou po Kameničkách rozmístěny kontejnery na tříděný odpad a  velkoobjemové kontejnery. Tato služba je hrazena z rozpočtu obce.

V minulosti jsme již upozorňovali na nekázeň občanů při ukládání odpadů. Bohužel tento stav přetrvává: v kontejneru na Filipově byla stará sekačka na trávu a kolo od auta, u obecního úřadu byly naházeny kusy železa apod. Technickým službám Hlinsko, s.r.o. tak vznikají velké problémy, dochází ke zdržení při výsypu kontejnerů v rámci svozu – pracovníci musí ručně uvolňovat takový odpad a téměř vždy dojde k poškození kontejneru. Pokud si takového odpadu nevšimnou a je vysypán do svozového vozu, dochází k poškození lisu ve voze. Důsledkem všech těchto poškození jsou finančně velmi náročné opravy a firma bude jejich úhradu požadovat po obci. Protože je tento stav u nás setrvalý, může nastat situace, kdy bude systém kontejnerů zrušen. Proto apelujeme na všechny občany, chalupáře a rekreanty, aby do kontejnerů ukládali pouze to, co tam patří, aby k výše popsaným situacím nedocházelo.

 

Yvona Jandová, místostarostka obce

Yv