fotogalerie fotogalerie fotogalerie
 

SVOZ ODPADŮ A BIOODPADU

Vážení spoluobčané,

již poněkolikáté se vracím k problému hromadění odpadů na našich sběrných místech. V minulosti jsem mnohokrát psala a mluvila o tom, že sběrné nádoby slouží k ukládání a třídění běžného odpadu v domácnosti, že nelze nádoby obkládat pytli s odpadem, krabicemi i volně poházenými odpadky. Bohužel je situace v Kameničkách stále horší a výsledkem je dopis ředitele Technických služeb Hlinsko, ve kterém nás upozorňuje, že takto uložený odpad nebudou svážet. Jejich zaměstnanci jsou lidé jako všichni ostatní a nikdo je nebude nutit uklízet nechutný nepořádek po našich občanech. Totéž platí i pro zaměstnance obce Kameničky, i ti dobře vědí, co se ke kontejnerům ukládá. Vezměte proto na vědomí, že v případě pokračování tohoto stavu budou Technické služby pouze vyvážet odpad z kontejnerů a nádob a všechno ostatní zůstane poházené na místě.

Totéž platí i pro bioodpad - důkazem je fotografie vysypaného kontejneru dovezeného z Kameniček. To skutečně nevíme, co do kontejnerů patří?

Pokud opravdu nastane stav, že nám odpady zůstanou neodvezené, budeme to muset řešit sami jinou cestou a věřte, že se nám to všem značně prodraží.

Vím, že na některých místech je kontejnerů málo, ale  v červnu letošního roku dostaneme další kontejnery pořízené z dotační akce a stávající počet navršíme. Obávám se ale, že ani toto navýšení nezabrání nárůstu objemu odpadů.

Možná chcete namítat, že odpad v Kameničkách vedle obecního úřadu vyhazují projíždějící auta, máte pravdu jen částečně. Ze záznamů kamerového systému dobře vidím, kdo  a jakým způsobem odpad ukládá. Asi by vás překvapilo, kolik našich občanů zaplní kontejnery okamžitě po jejich vyprázdnění veškerým nepořádkem ze svého domu - přijedou s plným kufrem auta i s naplněným vozíkem (někdy to stihnou i víckrát) a bez třídění naplní všechny kontejnery. Je pro mě nepochopitelné, že jim nevadí ani kamerový systém. Bohužel mi zákon nedovoluje tyto záznamy zveřejnit, ale opět jsem požádala MÚ Hlinsko o spolupráci v oblasti přestupkového řízení a doufám, že nepořádníci budou potrestáni nemalou finanční pokutou.

Opět vás prosím, respektujme pravidla ukládání odpadů a neznečišťujme si naši obec.

Yvona Jandová