fotogalerie fotogalerie fotogalerie
 

Svoz biologicky rozložitelného bioodpadu rostlinného původu v Kameničkách

V souladu s Obecně závaznou vyhláškou obce Kameničky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Kameničky, zajišťuje obec Kameničky likvidaci bioodpadu od občanů v roce 2017 takto:

Po obci Kameničky jsou rozmístěny kontejnery na ukládání biologicky rozložitelného odpadu, které jsou 1x týdně sváženy Technickými službami Hlinsko, s.r.o. Kontejnery jsou řádně označeny a jsou doplněny polepem s určením, co je biologicky rozložitelný odpad. Prosím všechny, aby dodržovali tento popis a neukládali do kontejnerů jiný odpad.

Specifikace odpadu -  tráva, listí, zbytky ovoce a zeleniny, skořápky od vajec, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, popel ze dřeva, dřevní štěpka z větví stromů a keřů.