fotogalerie fotogalerie fotogalerie
 

Stavební parcely v Kameničkách

V současné době připravujeme 13 stavebních parcel pro rodinné domy v lokalitě navazující na novou ulici, která bude protažena ve směru na silnici na Filipov. Po obou stranách této nové komunikace budou zasíťované parcely o velikosti cca 1 000 m2. Jsou to jediné možné parcely, které v Kameničkách můžeme zbudovat, jiné vhodné pozemky už obec nevlastní. Šest plánovaných parcel přiléhajících ke stávající zástavbě je v souladu s platným územním plánem, po straně k Filipovu ne.

Abychom získali i  parcely v této části, zahájili jsme po dohodě s CHKO Žďárské vrchy pořízení změny č. 1 územního plánu, která tuto situaci změní a umožní přípravit dalších sedmi parcel. Pořízením změny územního plánu však dochází k časovému posunu jejich prodeje, ale jiná možnost není. Tento proces má termíny stanovené stavebním zákonem, předpokládané dokončení je v závěru roku 2017. Až potom bude možné  parcely prodávat a majitelé by mohl začít se stavbou na jaře 2018.

Zároveň architekt připravuje projektovou dokumentaci.  Na zasíťování stavebních parcel ani novou komunikaci už nejsou žádné dotační tituly, vše budeme hradit z rozpočtu obce. Od těchto nákladů, které zatím neznáme, se bude odvíjet cena pozemků.

Jak jsem popsala výše, není možné celý proces urychlit, proto prosím zájemce, kteří si už podali žádost o koupi parcely, o trpělivost.

Protože je zatím více parcel než zájemců, pokud má někdo zájem, stačí poslat písemnou žádost poštou nebo e-mailem na náš úřad.