fotogalerie fotogalerie fotogalerie
 

Pozvánka na 8. řádné zasedání Zastupitelstva obce Kameničky, svolaného starostou obce Robertem Adámkem, v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích

Místo a čas konání:            Sokolovna, Kameničky č.p. 151

                                               středa 29. dubna 2020 v 19:00

                                                                         

Navržený program:

 

  1. Převod prostředků do fondu obnovy
  2. Rozpočtové opatření
  3. Výběr dodavatele na akci „Projektové práce a inženýrská činnost – Příprava území pro výstavbu RD, Kameničky“
  4. Hospodaření s majetkem obce

 

 

V Kameničkách dne 22. 4. 2020

 

                                                                                                              Ing. Robert Adámek

                                                                                                                starosta obce