fotogalerie fotogalerie fotogalerie
 

Zasílání novinek emailem

Chcete být informování o dění v obci? Přihlašte se k odběru novinek

news webkamera

Pozvánka na 5. řádné zasedání Zastupitelstva obce Kameničk

Pozvánka na 5. řádné zasedání Zastupitelstva obce Kameničky, svolaného starostou obce Robertem Adámkem, v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích Místo a čas konání: Zasedací místnost budovy Obecního úřadu Kameničky, středa 11. prosince 2019 v 18:00

Navržený program:
1. Zahájení
2. Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
3. Dodatek ke smlouvě s TS Hlinsko o zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu
4. Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků s městem Hlinskem
5. Rozpočet obce na rok 2020
6. Střednědobý výhled rozpočtu obce 2020-22
7. Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kameničky 2020-22
8. Různé
9. Diskuse

V Kameničkách dne 4. 12. 2019

Ing. Robert Adámek
starosta obce