fotogalerie fotogalerie fotogalerie
 

Zasílání novinek emailem

Chcete být informování o dění v obci? Přihlašte se k odběru novinek

news webkamera

Pozvánka na 21. řádné zasedání Zastupitelstva obce Kameničky

Pozvánka na 21. řádné zasedání Zastupitelstva obce Kameničky, svolaného starostkou obce Yvonou Jandovou, v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích

Místo a čas konání:   Obecní úřad Kameničky, 25. června 2018, 19.00 hod.

                                   Předzastupitelstvo 25. června 2018, 18.30 hod. (neveřejné)

Navržený program:

1.      Zahájení

2.      Zpráva o činnosti Rady obce Kameničky

3.      Schválení vstupu obce Kameničky do nového svazku obcí „Komunální služby Hlinecko, svazek obcí“

4.      Schválení Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci „Obec Kameničky-posílení vodárenské soustavy“

5.      Schválení dodavatele na akci „Rekonstrukce komunikace na pozemku p.č. 815 v Kameničkách“

6.      Hospodaření s majetkem obce

7.      Různé

8.      Diskuse

 

V Kameničkách dne 12. 6. 2018

Ing. Yvona Jandová v.r.
starostka