fotogalerie fotogalerie fotogalerie
 

Pozvánka na 15. řádné zasedání Zastupitelstva obce Kameničky

Místo a čas konání:   Obecní úřad Kameničky, 22. srpna 2017, 19.00 hod.

 Navržený program:

 

1.      Zahájení

2.      Zpráva o činnosti Rady obce Kameničky

3.      Rozpočtové opatření č. 2/2017

4.      Schválení Smlouvy o dílo na realizaci projektu „Rekonstrukce komunikace na pozemku p.č. 833 v Kameničkách“

5.      Nákup pozemku od Římskokatolické farnosti Kameničky

6.      Různé

7.      Diskuse

V Kameničkách dne 8. 8.  2017

 

Ing. Yvona Jandová v.r.

starostka