fotogalerie fotogalerie fotogalerie
 

ODEČTY VODOMĚRŮ ZA 1. POLOLETÍ 2018

Ve dnech 26. a 27. června 2017 budou probíhat odečty vodoměrů v domácnostech. Vodné a stočné spočítané na základě odečtů bude možné uhradit ihned v hotovosti při provádění odečtu.

Kdo tuto možnost nevyužije, může platit od 28.června 2018 hotově na OÚ Kameničky nebo bankovním převodem.

Vodné a stočné je nutné uhradit nejpozději do 16. července 2018.

 

Výše úhrady:

pro odběratele vody z obecního vodovodu:

vodnéve výši 18 Kč/m3, stočné  ve výši 20 Kč/m3, tj. 38 Kč/m3, při platbě z běžného účtu VS 2310+číslo popisné.

pro odběratele vody z vlastní studny bez měření:

35 m3/obyv./rok x 20 Kč/m3  podle směrných čísel spotřeby vody, při platbě z běžného účtu VS 2321+číslo popisné.

ČÍSLO ÚČTU OÚ KAMENIČKY   3728531/0100