fotogalerie fotogalerie fotogalerie
 

Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazné vyhlášky obce Kameničky ke stažení ve formatu PDF:

Název dokumentu PDF
Obecně závazná vyhláška obce Kameničky č. 1/2016 o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška obce Kameničky c. 2/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity 
Obecně závazná vyhláška Obce Kameničky č. 3/2010 o symbolech obce a jejich užívání
Obecně závazná vyhláška obce Kameničky č. 6/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
Obecně závazná vyhláška obce Kameničky č. 8/2010 o vytvoření a použití účelových prostředků FONDU ROZVOJE BYDLENÍ na území obce Kameničky 
Obecně závazná vyhláška č. 9/2010 o místním poplatku ze vstupného 
Obecně závazná vyhláška obce Kameničky č. 10/2012, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Kameničky a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 10/2012 Veřejné prostory obce Kameničky
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 10/2012 Prostory pro volně pobíhajicí psi
Obecně závazná vyhláška obce Kameničky č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Kameničky
Obecně závazná vyhláška obce Kameničky č. 2/2015, o zrušení obecně závazné vyhlášky obce