fotogalerie fotogalerie fotogalerie
 

Občanská poradna Hlinsko

 

Občanská poradna Hlinsko je registrovanou sociální službou, která působí již od dubna roku 2011 a splňuje všechny náležitosti podle standardů kvality sociálních služeb.

Poskytujeme službu lidem, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci nebo kterým taková situace hrozí a kteří žijí nebo pracují v Pardubickém kraji, zejména v mikroregionu Hlinecko.

Naším posláním je pomáhat lidem řešit jejich nepříznivou situaci nebo takové situaci předcházet poskytnutím informací, rad a aktivní pomoci. Dále je naším posláním usilovat, aby lidé netrpěli neznalostí svých práv a povinností nebo neschopností hájit své oprávněné zájmy.

Služba je poskytována bezplatně, a to všem lidem bez rozdílu, tedy i cizincům. Poradci jsou vázáni mlčenlivostí, respektují důstojnost každého uživatele a ctí jeho rozhodnutí. Uživatelé služby mohou vystupovat zcela anonymně. Služba je nezávislá na jiných organizacích a naplňuje standardy kvality sociální služby.

Zájemci o službu nebo uživatelé služby s námi mohou jednat osobně, telefonicky, prostřednictvím Skype (videoporadenství) nebo e-mailem.

Občanská poradna Hlinsko má otevřeno každou středu od 9 do 16:30, do budoucna však plánujeme otvírací dobu rozšířit a navýšit tak kapacitu služby.


V současné době využívají služby Občanské poradny zejména občané Hlinska. Chtěli bychom poskytnout podporu nebo pomoc i lidem z širšího okolí.
Byli bychom rádi, kdybychom mohli o naší službě informovat Vaším prostřednictvím, a to buď zveřejněním letáku na místech, která jsou občanům vaší obce běžně přístupná, nebo otištěním letáku, případně informací o poradně v obecním zpravodaji. Pokud víte o jiném způsobu, jak o službě ve vaší obci informovat, rádi ho uvítáme.

Kontaktní údaje:
Adresa:  Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko, budova Městského úřadu
Telefon:  774 412 164
Skype (celé jméno):  Občanská poradna MLP; VideoMOST
E-mail:  op@mostlp.eu
Web:  www.mostlp.eu