fotogalerie fotogalerie fotogalerie
 

Kamerový systém instalován

Upozorňuji všechny, že plocha s kontejnery na tříděný odpad a bioodpad u budovy OÚ Kameničky je nepřetržitě sledovaná kamerovým systémem. Kdo nedodržuje pravidla ukládání odpadu nebo vytváří u kontejnerů nepořádek, bude předvolán k přestupkové komisi MÚ Hlinsko. Kontejnery jsou opatřeny popisem druhů odpadů, které se do nich mohou ukládat a je třeba toto třídění dodržovat. V případě plného kontejneru není možné odkládat odpad u kontejneru! K instalaci kamerového systému jsme přistoupili na základě velké neukázněnosti některých občanů i návštěvníků Kameniček. Plochy u kontejnerů jsou neustále plné odpadků a zaměstnanci obce je musí uklízet. Takto strávený čas by mohli využít lépe ve prospěch obce.

Prosím, chovejme se k životnímu prostředí slušně.

Děkuji.

Yvona Jandová