fotogalerie fotogalerie fotogalerie
 

Kameničky - Program obnovy venkova 2011-2014

 

Projekty a projektové záměry

Investice:

 • územní plán obce Kameničky
 • rekonstrukce sokolovny
 • rozšíření prostor pro MŠ
 • vodovod Filipov
 • rekonstrukce místních komunikací
 • údržba budovy ZŠ a MŠ
 • údržba budov ve vlastnictví obce
 • údržba okolí kostela, fary a hřbitova
 • údržba autobusových zastávek
 • údržba požárních nádrží

 

Životní prostředí:

 • údržba veřejných prostranství
 • údržba a výsadba zeleně
 • hospodaření v lesních porostech
 • klidová zóna v okolí kostela

Podnikání:

 • podpora drobných podnikatelů

 

Kultura a sport:

 • pořádání výstav výtvarného umění
 • pořádání tématických výstav
 • pořádání zájezdů na kulturní představení
 • pořádání společenských akcí
 • pořádání sportovních akcí
 • obnova tradičních činností a řemesel
 • podpora spolkové činnosti
 • propagace obce

Financování: z dotačních titulů státních, krajských, EU, z rozpočtu obce.
Program obnovy venkova schválen zastupitelstvem obce dne 19. 9. 2011, usnesení č. ZO/10/2.

Petr Rybička
starosta