fotogalerie fotogalerie fotogalerie
 

Ceník pozemků obce

  • pozemek v intravilánu obce, který není stavební parcelou – 40 Kč/m2
  • louka, trvalý travní porost – 20 Kč/m2

Ceník byl schválen Zastupitelstvem obce Kameničky dne 26.2.2020 pod č.j. ZO/66/2020 1:1 perfect replica omega watches