fotogalerie fotogalerie fotogalerie
 

BOGUAJ Stavební inženýrství, s.r.o.

Projekční a inženýrská kancelář, Technické dozory staveb
Znalecká činnost – odhady nemovitostí, posuzování vad stavebních konstrukcí
Sídlo: Kameničky 41, 539 41 Kameničky
Kancelář: Novoměstská 960, 537 01 Chrudim
IČO: 287 80 736, DIČ: CZ28780736
Tel: 724 288 965
E-mail: partik.boguaj@email.cz

Rozsah činnosti a služeb

Komplexní autorizované projektové a inženýrské služby

1. Kompletní dodávky projektové a inženýrské činnosti ve všech stupních projektové přípravy staveb

 • Architektonické návrhy a studie
 • Projektové dokumentace k žádosti o územního řízení
 • Projektové dokumentace k žádosti o stavební řízení
 • Projektové dokumentace k provedení stavby
 • Projektové dokumentace stávajícího stavu staveb
 • Projektové dokumentace skutečného provedení staveb
 • Inženýrská činnost pro všechny stupně projektové přípravy
 • Výkazy výměr a položkové rozpočty staveb
 • Zpracování jednotlivých řemeslných částí projektové dokumentace: zdravotní technika, vytápění, elektroinstalace, vzduchotechnika a regulace, požárně bezpečnostní řešení staveb, slaboproudé rozvody, statika

2. Inženýrská činnost

 • Zastupování při jednání s úřady státní správy
 • Zastupování při jednání se správci inženýrských sítí
 • Zajištění stavebního řízení
 • Zajištění kolaudačního řízení staveb

3. Technické dozory staveb

 • Technický dozor investora
 • Odborné vedení stavby dle zákona č. 183/2006, Stavební zákon

4. Spolupráce při výběru dodavatele staveb

 • Spolupráce při zpracování zadávacích podkladů pro výběr dodavatele stavby (zpracování výzvy pro podání nabídek)
 • Spolupráce při posuzování úplnosti nabídek potenciálních dodavatelů stavby
 • Spolupráce s investorem při posuzování nabídek pokud jde o kvalitu, termíny a ceny
 • Účast při jednání s vybraným zhotovitelem stavby, vypracování podkladů pro uzavření smlouvy s vybraným zhotovitelem stavby
 • Spolupráce při uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem
 • luxury patek philippe fake watches online

5. Poradenská a konzultační činnost